Actress: Aoyama Natsuki, Isawa Ryouko, Kawasaki Kirie, Mizuhara Reiko, Ninomiya Waka, Toda Yuria
Series: RBD