Actress: Aino Yuna, Kanno Minami, Kimijima Chinatsu
Series: KNCS