Actress: Nakamori Reiko, Sakurai Yuuko
Series: JUC